Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter
  Tous les chiots sont vendus

Hollandse versie

Englisch version