Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter

Portée de Jade-Dior ~ Lord

5 semaines