Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter

Nestje van Jade-Dior  ~  Lord 

5 weken oud