Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter