Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter
 

Wij verwachten een nestje pups omstreeks 3 Maart 2018

Englisch version

Version Française

 
  foto  
 

Voor Informatie en/of reservering: