Bouvierkennel  "Of Flanders Best"

  De bouvier met een sociaal karakter

Staat ter dekking  /  Studdog